"Zrozumieć psa, to zrozumieć jak pies rozumie nas."

Krzysztof Skorupski, parafraza


Zapraszamy do kontaktu i na nasz profil fb.



Tworzenie harmonijnej więzi pomiędzy opiekunem i psem oraz nauka wszystkich potrzebnych w życiu umiejętności.

Doprowadzanie relacji pomiędzy człowiekiem i psem do stanu idealnego porozumienia, a także podnoszenie umiejętności
psa na wyższe poziomy.

Pokonywanie różnego rodzaju przeszkód - wspaniała
zabawa zarówno dla psa,
jak i dla właściciela.

 

Zajęcia rozwijające inteligencję
psa i zwiększające chęć współdziałania z właścicielem.

Ogólnorozwojowe ćwiczenia
zarówno dla psa, jak i
dla opiekuna. Dobry pomysł na wspólne oderwanie się od codziennej rutyny.

Posłuszeństwo na luzie
tworzące z pary człowiek
i pies dobrze rozumiejący
się zespół.

 

Podstawowa umiejętność dla każdego
psa żyjącego we współczesnej
cywilizacji wielkich miast.

 
 

Skuteczne przywołanie to większa
swoboda dla psa i większe
poczucie bezpieczenstwa
dla przewodnika.

Wspaniała aktywność dająca
ogromną satysfakcję ze współdziałania, podnosząca
wzajemne porozumienie.

 

Wykorzystanie najwspanialszego psiego zmysłu na różne
sposoby - świetny sposób na spędzanie wspólnego czasu.

Nauka regulaminowych zadań umożliwiających zdawanie egzaminów ZkwP i PZŁ.

Nauka perfekcyjnego
pokazywania psa
na ringu wystawowym.